(0530) 120 47 97
img

Websitemize Hoşgeldiniz

Pozitif Boyut Frekansınızın Yükseltilmesi

Negatif Şerli Enerji Kaynaklı Sorunlardan Kurtulmak

img

Parapsikolojik, Bioenerjetik ve Metafiziksel Sorunlara Çözümler

Yüksek Enerji Frekans İlmi

Yaşam Kalitenizin Artması ile Ruhsal Şifalanma

img

Uluslararası Onaylı Sertifikalı

Frekans İlmi Bioenerji Eğitimi

196 Ülkede Geçerli Üniversite Onaylı, E-Devlet Kayıtlı Online Bioenerji Eğitimleri

Online Sertifikalı Bioenerji Eğitimi

Bioenerji, Rahmani Pozitif Anlamda Onaran, Düzenleyen ve İyileştiren Yaşam Enerjisidir. Kişinin Ruhsal Gelişiminin İlk Basamağıdır.

Parapsikoloji Bioenerji Şifası

En Etkili Şifa Seansları ve Yöntemleri ile Parapsikolojik ve Bioenerjetik Sorunların Yüksek Enerji ile Kökten Çözülmesi ve Şifalanması

Parapsikoloji İlmi ile Bilinçaltı Temizliği

Hayatınızda Tekrar Eden Kısır Döngülerin, Parapsikolojik Olarak Bilinçaltından Temizlenmesi

PARAPSİKOLOG

Cenap Eryılmaz Türkiye'de ve Dünya'da ilmine ender rastlanan ünlü Parapsikolog, Metafizikçi, Bioenerji Uzman Eğitmendir. Doğuştan var olan psişik, paranormal ve parapsikolojik özelliklerini doğru şekilde değerlendirerek danışanlarına ve öğrencilerine bu ilmi Parapsikoloji Bioenerji eğitim programları ile öğretmektedir.

Parapsikoloji madde ötesini inceleyen ruhsal bir bilim ve ilim alanıdır. Çok eski çağlardan beri bilinen ve uygulanan parapsikoloji; metafizik, metapsişik gibi isimlerle çalışma alanı bulmuş olsa da Türk dünyasını incelediğimizde Avrupa ve Antik Yunan'dan çok daha önce etkin bir şekilde kullanıldığını görebilmekteyiz. Yine Türk İslam ezoterizmine baktığımızda Anadolu Erenleri bu ilmi en etkin şekilde kullanmışlar ve topluma ışık saçmışlardır. Gerek şifa gerekse insanların ruhsal gelişimi için bu ilmi kullanan Anadoludaki Erenler yaptıkları çalışmalar ve bıraktıkları öğretileri günümüze kadar gelebilmiş ve insanlara yol göstermiştir. Buna pek çok örnek vardır. Anadolu Erenleri sadece bu özelliklerini doğaçlama olarak kullanıyorlardı. Parapsikoloji de ise bir çalışma disiplini var. Ayrıca bende bir takım psişik yetenekler var düşüncesi ile kolaylıkla parapsikolog yada parapsikoloji uzmanı olunmaz. Aynı şekilde Bioenerji de ileri seviye olmakta öyledir.

Kadim Türk dünyasındaki Kamlar ise bu ilmi değerlendirerek hem psişik yeteneklerin geliştirilmesi hem de kurdukları ruhsal bağlantılar ile ruhsal, fiziksel, enerjetik alanlarda etkili çalışmalar yapmışlardır. Anadolu erenlerindeki psişik temelleri oluşturan bu Kamların kullandıkları ilimleri islamla sentezleyerek tasavvuf öğretileri ile de kadim bilgileri günümüze kadar sürdürebilmişlerdir. Şamanizm diye bilinen sistemde pozitif ve negatif-kutuplar bulunmaktadır. Şifacılık ise tamamen pozitif kanallar ile gerçekleştirilen bir çalışma alanıdır. Tüm dünyada bu ilimler ile psişik yeteneklere sahip kişilerce devlet destekli ve resmi-kurumsal yada özel amaçlara yönelik gayri resmi olarak çalışmalar yapılmaktadır.

Yukarıda anlatmış olduğumuz gibi aslında Parapsikoloji ilmi bize hiçte yabancı değildir. Sadece farklı isimlerle yer almış olan bu ilim ile madde ötesi ile maddesel evren bir arada yaşanmış ve kadim bir bilgelik ile insanlar yola devam etmişlerdir. En eski zamanlardan beri en etkili şifa yöntemleri parapsikolojinin alanından seçilmiş ve kişilerde tam sağlık amaçlanarak yüzyıllardır uygulanmıştır. İnsan alem ile bir bütündür; sadece etten ve kemikten ibaret bir varlık değildir. Parapsikolojiye göre insan en az 7 katmandan oluşan bir canlıdır. Görünen ise katı enerji formundaki katmanımız olan fizik bedenimizdir. Farklı yöntemlerle ve bilimsel çalışmalarla insan yada canlılardaki enerji katmanlarıda tespit edilerek bazı yöntemlerle ölçülebilmektedir. İnsanı ve evreni sadece madde düzeyine indiren insanlık bunun etkilerini olumsuz yönde görmüştür ve görmeyede devam etmektedirler.

Türkiye'de resmi olarak ilme ve bilime dayalı; deneysel ve raporlama sistemi ile çalışan bir parapsikolojik kurum yada kuruluş mevcut değildir. Oysa ki Parapsikolojinin bir alt kolu olan Bioenerji ile birlikte üniversitelerin araştırma konuları olmuş; bu alanda kürsüler kurulup seminerler verilmiştir. Hatta Metafizik ve Parapsikoloji konularında üniversitelerde psişik yetenekleri deneyimleyen çocuklar farkedilmiş ve üniversiteler kanalı ile kendi devletleri bu çocukları yeteneklerine göre yetiştirmektedirler. Parapsikoloji ilimi insan yaşamı için çok çok önemli bir farkındalık, şifa alanıdır. Bu ilim nebilerde, resullerde ve bir çok velayet ehlinde bilgelerde olan bir ilimdir. Ruhsal şifacılık ise bioenerji ve parapsikolojinin çalışma alanlarıdır.

Bizim içinse Parapsikoloji insana, doğaya ve herşeye fayda sağlamak için kullanılan bir frekans ilmidir. Yaradanı, mucizeyi, kerameti, ruhsal şifacılığı ve Metafiziği geniş bir alanda Parapsikoloji ile inceleyerek şifa çalışmaları yaparak yolumuza devam etmekteyiz. Amacımız tüm negatif enerjilerin tahribatını kaldırarak danışanlarımızı hem şifalandırıp hem de onlarda bir farkındalık açığa çıkarmaktır. Bioenerji sistemi ile parapsikolojiyi bir bütün olarak kullanmaktayız. Bu alanda yetenekli insanlara da rehberlik yaparak yetiştirmekteyiz. Psişik yeteneklerini Pozitif yönde Parapsikoloji ve Bioenerji Eğitimleri ile de destekleyerek başta kendi hayatlarına daha sonrada topluma faydalı bireyler olmalarında yardımcı oluyoruz.

Parapsikolog.com Web Sitemiz Aracılığı İle İletişim Hattından Bize Ulaşabilir, Sorunlarınız ve Çözülmesini İstediğiniz Konular Hakkında Ön Bilgi Edinebilirsiniz.

Profesyonel Bakış Açısı İle Çözüm

Danıştığınız ve Çözüm Aradığınız Sorunlarınızı Profesyonel ve Uzman Bakış Açısıyla İnceleyerek Tüm Danışanlarımızı Bilgilendirmekteyiz.

Deneyim ve Tecrübelerimizden Yararlanmak

Tüm Danışanlarımıza Yaptığımız Seanslar Yılların Bilgi, Deneyim ve Tecrübesine Dayalı Olarak Binlerce Kişi Üzerinde Uygulanan ve Sonuç Alınan Uygulamaları ve Seansları İçermekte Olduğu İçin Çalışmalarımızı Bitirene Kadar Desteklerimiz Devam Etmektedir.

Güvenirlilik

Kişisel Tüm Bilgileriniz Korunarak 3. Kişilerle Asla Paylaşılmamaktadır.

FAALİYETLERİMİZ

Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimiz

Ruhsal Parapsikoloji Merkezi şimdiye kadar Türkiye'de kurulmuş Parapsikoloji ve Metafizik alanlarında en etkili ve yetkili kurumdur. Metafizik felsefi yönü olan çok derin bir ilimdir ve Parapsikoloji bu ilmi...

Bioenerji Eğitimi

Bioenerji Eğitimi

Günümüz dünyasında insanlarımız fiziksel, ruhsal, duygusal ve enerjetik birçok problem yaşamaktadırlar. Kişiler bu problemlerin birçoğunun sebebini bilememekte ve çözüm için ise bir arayış...

Frekans İlmi

Frekans İlmi

Günümüzde frekans kelimesini duymayan yoktur. Radyo frekansları, teknolojik cihazların frekans aralıkları, frekans ölçen cihazlar, internet vb çoğaltmak mümkündür. Peki ruhsal frekans nedir? Kadim...

İnsan, Şeytan ve Bioenerji

İnsan, Şeytan ve Bioenerji

İnsanın yaradılışı doğa ile iç içe bir yaradılış programıdır. Egosundan kurtulmuş insan doğa ile ve tüm yaradılanlarla bir bütün olabilir. Eşref-i Safilin frekansı aralığından Eşref-i Mahluk denilen...

Nefs Mertebeleri

Nefs Mertebeleri

Aydınlanma ve arınmaya götüren bütün öğretilerde bulunan nefs mertebeleri; Ruhsal Parapsikoloji Merkezi bünyesinde oluşturduğumuz Frekans İlmi ekolümüzün en temel...

Metapsişik Şifa

Metapsişik Şifa

Metapsişik terimi parapasikoloji terimi ortaya konulmadan önce duyu dışı algılar ile oluşan paranormal olayları araştırılması ile tanımlanmıştır. İnsanların 5 duyu ile algılanamayacak birçok yeteneği...

Ledün İlmi Parapsikoloji

Ledün İlmi Parapsikoloji

Sıradan zihni bir bakışla izah edilemeyen, dıştan görünenin, anlaşılanın, izah edilenin batıni yönüyle farklı karşılıkları olan batıni, parapsikolojik, ruhani bir ilim boyutudur. Ayrıca Yaradan’ın izniyle...

Parapsikoloji Nedir

Parapsikoloji Nedir

Parapsikoloji madde ötesini inceleyen ve kendi içinde ayrı bir disiplini olan ruhsal bir ilim ve bilim dalıdır. Maddesel alemin ötesinde ne varsa parapsikolojinin araştırma alanına girer. Sık sık bahsettiğimiz bioenerji de parapsikolojinin...

Ruhsal Parapsikoloji Merkezi; Parapsikoloji, Metafizik, Bioenerji ve Paranormal Olayları İnceleyen ve Araştıran İlim Merkezidir.

Parapsikolog 1

Parapsikolojik Çalışmalar Ruhsal Şifacılık

Parapsikolog 2

Frekans İlmi Bioenerji Eğitimleri ile Düşük Frekanslı Enerjilerden Kurtularak Frekansınızın Yükseltilmesi ile Bilinçli Farkındalık Kazanımı

Parapsikolog 3

ÇALIŞMALARIMIZ

- Metafizik Sıkıntılar
- Huzursuzluk ve Kaygılar
- Dikkat Dağınıklığı ve Odaklanma Problemleri
- Fiziksel ve Zihinsel Yorgunluklar
- Tarifsiz İçsel Sıkıntılar
- Bilinçaltı Negatif Kayıtları
- Enerjisel Problemler
- İş Hayatınızda Daha Başarılı Olmak
- Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu
- Sebebsiz İçsel Mutsuzluk Hali Yaşamak
- Aile, Çevre, Arkadaş İlişkilerinde Zorlanma
- Tekrar Eden Olumsuz Hayatsal Döngüleri Kıramamak
- Atalardan Gelen Negatif Etkilerin Hayatınızdan Temizlenmesi
- Evde yada Bir Yerde Yanlız Kalamamak, Asansöre Binememek
- Başınıza Gelen ve Hep Tekrar Eden Şerli Olaylar
- Aile İlişkilerinizdeki Bozulmaları İyileştirebilmek
- Metafizik, Bioenerji ile Aura Onarımı
- Bioenerji Eğitimi İnisiye Uyumlamaları

Metafizik ve Parapsikolojinin Gerçek Değeri

Negatif Enerji Büyü İlişkisi

Geçmeyen ve bir türlü çözüm bulamadığınız ağrılarınız mı var? Hayatınızda hep aynı kısır döngüleri mi yaşıyorsunuz? Sürekli tekrar eden ve tıpta çaresini bulamadığınız hastalıklarınız mı var? Eve geldiğinizde bir anda anlamsız bir şekilde eşinizle kavga mı ediyorsunuz? İş hayatınız artık cehenneme dönmüş gibi hissettiriyor mu? Kendinizle baş başa kalma problemleri mi yaşıyorsunuz?

Devamı...
Parapsikolojinin Hala Aktif ve Geçerli Olduğu Ülkeler

Parapsikolojinin Hala Aktif ve Geçerli Olduğu Ülkeler

Metafizik, parapsikoloji ve bioenerji bilindik anlamda farklı düzey ve boyutlarda kullanılmaktadır. Günümüzde halk arasında kullanılan bu ilimler ile rahmani boyutta kişisel tekamül, şifa, farkındalık üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Kişilerin bilinç düzeyi açıldıkça kendini ve Rab'bini tanıma...

Devamı...
Metafizik Uzmanı

Metafizik Uzmanı

Metafizik insanlığın en eski ilim ve bilim dalıdır. Ama ne yazık ki ülkemizde metafizik denilince akla ilk gelen şeyler cin, büyü, musallat ve cinci hocalar olmaktadır. Bu algı nasıl oluştu ve Türklerin en eski zamanlardan beri vakıf oldukları bu ilme nasıl bu kadar yabancı kalındı araştırılması ve üzerinde düşünülmesi gereken...

Devamı...

Parapsikolog nedir üniversiteleri Türkiye,de parapsikoloji uzmanları eğitimi, kitapları, bölümü olan üniversiteler, Dersleri. Bioenerji Eğitimi ücretsiz, pdf, En iyi bioenerji eğitimi, nasıl yapılır, Online Bioenerji Eğitimi, Bioenerji sertifikası ne işe yarar,uzmanı Nasıl olunur, Azerbaycan

Dünyanın pek çok ülkesinde ABD, İrlanda, Bazı Arap ülkeleri, Azerbaycan, Çin, İngiltere, Japonya, Rusya, AB ülkeleri ve İngiltere'de Parapsikoloji, Bioenerji bilinmektedir.