(0530) 120 47 97
img

Websitemize Hoşgeldiniz

Pozitif Boyut Frekansınızın Yükseltilmesi

Negatif Şerli Enerji Kaynaklı Sorunlardan Kurtulmak

img

Parapsikolojik, Bioenerjetik ve Metafiziksel Sorunlara Çözümler

Yüksek Enerji Frekans İlmi

Yaşam Kalitenizin Artması ile Ruhsal Şifalanma

img

Uluslararası Onaylı Sertifikalı

Frekans İlmi Bioenerji Eğitimi

196 Ülkede Geçerli Üniversite Onaylı, E-Devlet Kayıtlı Online Bioenerji Eğitimleri

Online Sertifikalı Bioenerji Eğitimi

Bioenerji, Rahmani Pozitif Anlamda Onaran, Düzenleyen ve İyileştiren Yaşam Enerjisidir. Kişinin Ruhsal Gelişiminin İlk Basamağıdır.

Parapsikoloji Bioenerji Şifası

En Etkili Şifa Seansları ve Yöntemleri ile Parapsikolojik ve Bioenerjetik Sorunların Yüksek Enerji ile Kökten Çözülmesi ve Şifalanması

Parapsikoloji İlmi ile Bilinçaltı Temizliği

Hayatınızda Tekrar Eden Kısır Döngülerin, Parapsikolojik Olarak Bilinçaltından Temizlenmesi

KADİR-İ MUTLAK YARADAN KAVRAMI

Hiçbir aklın tam olarak anlayamayacağı, hiçbir kalıba ya da sıfata sığmayan, hiçbir övücünün (peygamber) tam olarak övemeyeceği , hiçbir sınır tanımayan Mutlak Yaratıcı'ya mecbur kalıpta vermek zorunda kaldığımız isimdir Kadir-i Mutlak. İsmi ya da cismi yoktur çünkü ihtiyacı yoktur; idrak ettirmek için isimler ve sıfatlarla anlatılmaya çalışılmış sonsuzluktur O. Kuranı Kerim'de de O diye geçmesinin yegane sebebi budur çünkü hangi isim söylense az kalır tanımlayamaz. Herşeyin yaradılışının kaynağıdır. Herşeyde sıfatları tecelli etmiştir. O herşeyde tecelli eder fakat herşey ona ulaşamaz. Her şeyin ezeli ve ebedi, tüm zamanların ve mekanların sahibi olmasına karşın zamandan ve mekandan münezzehtir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur; herşeyin O'na ihtiyacı ve muhtaçlığı vardır. O'nun kudreti sonsuzdur; aciz olan yaratılmışlardır. Sahip olan O'dur; başka hiç kimsenin sahip olduğu bir şey yoktur. Hayat veren O'dur; hayatı yaşatan ve rahmeti ile kuşatan O'dur.

Her öğretide farklı isimlerle anlatılmaya çalışılmış ama ne kadar anlatılırsa anlatılsın yeterli olamayacak bir kavramdır Kadir-i Mutlak kavramı. İnsan beyni sınırlıdır; belli bir analitik düzen ve zihin kalıpları ile düşünür. Mutlak Yaratıcı tüm bu kalıplardan bağımsız ve sınırsız olduğu için bizim sınırlı aklımız onu asla tam olarak kavrayamaz. Sadece ilahi bilinç ile tanışıp tekamül ederek ilahi akılda eriyen Kamil İnsanlar, beşeriyetin çok ötesinde bir bilinç kazanarak O'nu anlamaya yaklaşır ama yine sonsuzluk ve sınırsızlık olduğu için O'nun tam olarak kavranması imkansızdır. Bizim yapabileceğimiz yegane şey tekamül ederek bilinç düzeyimizi geliştirmek ve üst düzey bir idrak kazanmaktır. İlahi bilinç ile tanışmak ruhsal tekamül ile olmaktadır. Zihin kalıplarından ve negatif programlardan kurtularak O'ndan gelen saf nura ulaşmak için hayat boyu ve ötesinde devam eden yolculuktur tekamül. Bizim dünyaya geliş amacımızdır. İçinde O'ndan başka bir şey bırakmayan olgunlaşmış yüce ruhlar O'nun ilahi program sistemine dahil olurlar. İlk yaradılışın başladığı andan beri varolan bütün öğreti sistemleri de bu düstur üzerinedir çünkü O bilinmek istedi ve alemlerde tecelli etti. Bilinci ve idraki yarattı. Bu idraki de tekamül edip hakeden ruhlara bahşetti. Kişi kendini bilmeden Rab'bini bilemez; kendini bilmesi ruhunu gölgeleyen cehalet blokajlarını aşarak manen olgunlaşmasıyla mümkündür. Kendini bildiği zaman O'ndan gelen, O'ndan verilen ruhu bilecek ve tam teslimiyet içinde O'na yönelecektir. Geçici olan bu etten kemikten olan bedenin çok ötelerine erişecek ve ölümsüz olacaktır. Çünkü bu bilince ulaşan kişi sonsuzluğa karışır, benlikten kurtulur, ikilik perdesini yırtar. O'nun sisteminin dışında kalan herşey batıldır ( negatiftir ), beşer için zillettir. Bu zilletten korunmamız için İlahi yasalar ve tekamül vardır. O sonsuz nura karışabilmek, O'na yönelebilmek için tek yol tekamül ve nefsini bilmekten geçer. Kişi bilincini yükselttikçe boyutunu yükseltir ve batıl olan herşeyden uzaklaşır. Masiva simulasyonundan kurtulur ve sonsuzluğa doğru yönelerek özgürleşmeye başlar.

Kadir-i Mutlak Yaradan'ı anlatmaya ne bu sayfa ne de ömür yeter. Yapabileceğimiz tek şey O'na ulaşan yolu tarif edebilmek, elimizden geldiğince farkettirmektir. Sürekli tekamül ve nefs mertebelerinin üzerinde önemle durmamızın sebebi budur. İman kalpte başlar fakat akıl ile olgunlaşır. Akıl ile olgunlaşması için de bilinç gereklidir. Bunun yolu da daha üst boyutlara yükselerek kişinin bulunduğu boyut frekansını değiştirmesidir. Tefekkür ederek her anın bir sınav olduğunun farkındalığı ile bilinç düzeyimizi geliştirmek ve büyütmek yapılacak tek şeydir. En kıymetli olgu akıl ve bilinçtir. İlk insandan ve kadim zamanlardan beri Nebilerin, resüllerin, velilerin, ruhsal bilgelerin öğretilerinin özü Kadir-i Mutlak kavramıdır. Bu şekilde bütünsel, evrensel, İlahi hakikate ulaşmışlar ve O sonsuz nurunun bilgisini anlatmaya çalışmışlardır. Tekamülümüzde bu büyük ruhların bilincini ve idrakini anlamaya çalışmak, onların öğretilerini hayatımıza adapte etmek sonsuz kurtuluşa kapı açacaktır.

Parapsikolog.com Web Sitemiz Aracılığı İle İletişim Hattından Bize Ulaşabilir, Sorunlarınız ve Çözülmesini İstediğiniz Konular Hakkında Ön Bilgi Edinebilirsiniz.

Profesyonel Bakış Açısı İle Çözüm

Danıştığınız ve Çözüm Aradığınız Sorunlarınızı Profesyonel ve Uzman Bakış Açısıyla İnceleyerek Tüm Danışanlarımızı Bilgilendirmekteyiz.

Deneyim ve Tecrübelerimizden Yararlanmak

Tüm Danışanlarımıza Yaptığımız Seanslar Yılların Bilgi, Deneyim ve Tecrübesine Dayalı Olarak Binlerce Kişi Üzerinde Uygulanan ve Sonuç Alınan Uygulamaları ve Seansları İçermekte Olduğu İçin Çalışmalarımızı Bitirene Kadar Desteklerimiz Devam Etmektedir.

Güvenirlilik

Kişisel Tüm Bilgileriniz Korunarak 3. Kişilerle Asla Paylaşılmamaktadır.

FAALİYETLERİMİZ

Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimiz

Ruhsal Parapsikoloji Merkezi şimdiye kadar Türkiye'de kurulmuş Parapsikoloji ve Metafizik alanlarında en etkili ve yetkili kurumdur. Metafizik felsefi yönü olan çok derin bir ilimdir ve Parapsikoloji bu ilmi...

Bioenerji Eğitimi

Bioenerji Eğitimi

Günümüz dünyasında insanlarımız fiziksel, ruhsal, duygusal ve enerjetik birçok problem yaşamaktadırlar. Kişiler bu problemlerin birçoğunun sebebini bilememekte ve çözüm için ise bir arayış...

Frekans İlmi

Frekans İlmi

Günümüzde frekans kelimesini duymayan yoktur. Radyo frekansları, teknolojik cihazların frekans aralıkları, frekans ölçen cihazlar, internet vb çoğaltmak mümkündür. Peki ruhsal frekans nedir? Kadim...

İnsan, Şeytan ve Bioenerji

İnsan, Şeytan ve Bioenerji

İnsanın yaradılışı doğa ile iç içe bir yaradılış programıdır. Egosundan kurtulmuş insan doğa ile ve tüm yaradılanlarla bir bütün olabilir. Eşref-i Safilin frekansı aralığından Eşref-i Mahluk denilen...

Nefs Mertebeleri

Nefs Mertebeleri

Aydınlanma ve arınmaya götüren bütün öğretilerde bulunan nefs mertebeleri; Ruhsal Parapsikoloji Merkezi bünyesinde oluşturduğumuz Frekans İlmi ekolümüzün en temel...

Metapsişik Şifa

Metapsişik Şifa

Metapsişik terimi parapasikoloji terimi ortaya konulmadan önce duyu dışı algılar ile oluşan paranormal olayları araştırılması ile tanımlanmıştır. İnsanların 5 duyu ile algılanamayacak birçok yeteneği...

Ledün İlmi Parapsikoloji

Ledün İlmi Parapsikoloji

Sıradan zihni bir bakışla izah edilemeyen, dıştan görünenin, anlaşılanın, izah edilenin batıni yönüyle farklı karşılıkları olan batıni, parapsikolojik, ruhani bir ilim boyutudur. Ayrıca Yaradan’ın izniyle...

Parapsikoloji Nedir

Parapsikoloji Nedir

Parapsikoloji madde ötesini inceleyen ve kendi içinde ayrı bir disiplini olan ruhsal bir ilim ve bilim dalıdır. Maddesel alemin ötesinde ne varsa parapsikolojinin araştırma alanına girer. Sık sık bahsettiğimiz bioenerji de parapsikolojinin...

Ruhsal Parapsikoloji Merkezi; Parapsikoloji, Metafizik, Bioenerji ve Paranormal Olayları İnceleyen ve Araştıran İlim Merkezidir.

Parapsikolog 1

Parapsikolojik Çalışmalar Ruhsal Şifacılık

Parapsikolog 2

Frekans İlmi Bioenerji Eğitimleri ile Düşük Frekanslı Enerjilerden Kurtularak Frekansınızın Yükseltilmesi ile Bilinçli Farkındalık Kazanımı

Parapsikolog 3

ÇALIŞMALARIMIZ

- Metafizik Sıkıntılar
- Huzursuzluk ve Kaygılar
- Dikkat Dağınıklığı ve Odaklanma Problemleri
- Fiziksel ve Zihinsel Yorgunluklar
- Tarifsiz İçsel Sıkıntılar
- Bilinçaltı Negatif Kayıtları
- Enerjisel Problemler
- İş Hayatınızda Daha Başarılı Olmak
- Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu
- Sebebsiz İçsel Mutsuzluk Hali Yaşamak
- Aile, Çevre, Arkadaş İlişkilerinde Zorlanma
- Tekrar Eden Olumsuz Hayatsal Döngüleri Kıramamak
- Atalardan Gelen Negatif Etkilerin Hayatınızdan Temizlenmesi
- Evde yada Bir Yerde Yanlız Kalamamak, Asansöre Binememek
- Başınıza Gelen ve Hep Tekrar Eden Şerli Olaylar
- Aile İlişkilerinizdeki Bozulmaları İyileştirebilmek
- Metafizik, Bioenerji ile Aura Onarımı
- Bioenerji Eğitimi İnisiye Uyumlamaları

Metafizik ve Parapsikolojinin Gerçek Değeri

Negatif Enerji Büyü İlişkisi

Geçmeyen ve bir türlü çözüm bulamadığınız ağrılarınız mı var? Hayatınızda hep aynı kısır döngüleri mi yaşıyorsunuz? Sürekli tekrar eden ve tıpta çaresini bulamadığınız hastalıklarınız mı var? Eve geldiğinizde bir anda anlamsız bir şekilde eşinizle kavga mı ediyorsunuz? İş hayatınız artık cehenneme dönmüş gibi hissettiriyor mu? Kendinizle baş başa kalma problemleri mi yaşıyorsunuz?

Devamı...
Parapsikolojinin Hala Aktif ve Geçerli Olduğu Ülkeler

Parapsikolojinin Hala Aktif ve Geçerli Olduğu Ülkeler

Metafizik, parapsikoloji ve bioenerji bilindik anlamda farklı düzey ve boyutlarda kullanılmaktadır. Günümüzde halk arasında kullanılan bu ilimler ile rahmani boyutta kişisel tekamül, şifa, farkındalık üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Kişilerin bilinç düzeyi açıldıkça kendini ve Rab'bini tanıma...

Devamı...
Metafizik Uzmanı

Metafizik Uzmanı

Metafizik insanlığın en eski ilim ve bilim dalıdır. Ama ne yazık ki ülkemizde metafizik denilince akla ilk gelen şeyler cin, büyü, musallat ve cinci hocalar olmaktadır. Bu algı nasıl oluştu ve Türklerin en eski zamanlardan beri vakıf oldukları bu ilme nasıl bu kadar yabancı kalındı araştırılması ve üzerinde düşünülmesi gereken...

Devamı...