(0530) 120 47 97
img

Websitemize Hoşgeldiniz

Pozitif Boyut Frekansınızın Yükseltilmesi

Negatif Şerli Enerji Kaynaklı Sorunlardan Kurtulmak

img

Parapsikolojik, Bioenerjetik ve Metafiziksel Sorunlara Çözümler

Yüksek Enerji Frekans İlmi

Yaşam Kalitenizin Artması ile Ruhsal Şifalanma

img

Uluslararası Onaylı Sertifikalı

Frekans İlmi Bioenerji Eğitimi

196 Ülkede Geçerli Üniversite Onaylı, E-Devlet Kayıtlı Online Bioenerji Eğitimleri

Online Sertifikalı Bioenerji Eğitimi

Bioenerji, Rahmani Pozitif Anlamda Onaran, Düzenleyen ve İyileştiren Yaşam Enerjisidir. Kişinin Ruhsal Gelişiminin İlk Basamağıdır.

Parapsikoloji Bioenerji Şifası

En Etkili Şifa Seansları ve Yöntemleri ile Parapsikolojik ve Bioenerjetik Sorunların Yüksek Enerji ile Kökten Çözülmesi ve Şifalanması

Parapsikoloji İlmi ile Bilinçaltı Temizliği

Hayatınızda Tekrar Eden Kısır Döngülerin, Parapsikolojik Olarak Bilinçaltından Temizlenmesi

LEDÜN İLMİ PARAPSİKOLOJİ

Sıradan mevcut zihinsel bilgi ile izah edilemeyen, dıştan görünenin, anlaşılanın, izah edilenin batıni yönüyle farklı karşılıkları olan batıni, parapsikolojik, ruhani bir ilim boyutudur. Ön görünün ötesinde zamanı aşarak geleceğe yönelik yaptırım ve olaylara müdahale edebilme gücü çok yüksek bir ilimdir.

Ledün ilmi Kuran-ı Kerim'de Kehf suresinde geçmektedir. Musa As. 'Katımızdan ilim verilen kullarımızdan bir kul' olarak tanımlanan ve İslam dininde bilinen halk arasında Hızır As. diye adı geçen görevli yüce ruh ile görüşmesi anlatılmıştır. Akıl sahibi olan kişilerin bu ayetten anlayabileceği gibi ledün ilmi sadece Hızır As.'a ait bir ilim değildir; ayette çoğul olarak kullarımızdan bir kul ibaresi geçmektedir. Musa As. ledün ilminde pratik yapmak için Hızır As.'ın öğrencisi olmuştur. Hızır As. peygamber olarak zikredilmemiştir. Buradan da anlayabileceğimiz gibi ledün ilmine sahip olan insanlar klasik anlamda peygamber ya da veli olarak tanımlanamazlar. Ledün ilmi sahipleri çok daha farklı bir kader programının görevlileri olan yüce ruhların manen ulaştıkları külli ruh boyuttur. Kıssanın devamında Hızır As'ın sen benimle yürüyemezsin demesi ve ne olursa olsun yaptıklarım hakkında bana soru sormayacaksın demesinde de ledün ilmine vakıf olmak isteyen ve bu yolda yürümek isteyen insanlar için teslimiyetin zorunlu olduğu noktasına dikkat çekmektedir. Klasik düşünme ve yorumun son derece dışında olan ledün ilmini normal bir akıl anlayamaz; teslimiyet içerisinde itaat etmek zorundadır. Hızır As.'ın onları taşıyan ve mürettabati iyi kimselerden oluşan gemiyi delmesi, yolda gördükleri bir gencin Azrail gibi canını alması, hiçkimsenin yardım etmeyip kötü davranılan bir kasabada yıkık bir duvarı örmesi gibi tamamen Musa As'ın tabiri caizse şaşkına çeviren ve tepkilerine yol açan sıradışı, beşeri akıl ile izah edilemeyecek olaylarla karşılaşması sonucunda Musa As. dayanamayıp bunları neden yaptın diye sormasının sebebi bunlardır. Ledün ilmi Yaradan'ın sırlarını içermektedir. Bu sırlara vakıf olunmadan nedenleri açıklanamaz. Nitekim Musa As.'ın ledün ilmi ile ilgili ruhsal eğitimine son verilmiş ve bu yapılanların hakikati açıklanmıştır. Korsanlar gemiyi ele geçirecekleri için gemi delinmiş, çocuk gelecekte ailesine ve birçok insana zalim olacağı ve onları yoldan çıkaracağı için öldürülmüş ve binanın altındaki definenin oradaki yetim çocuklara miras kalabilmesi içinde yıkık duvar örülmüştür. Hızır As. Yaradan'ın izni ve ilmi ile geleceği görmüştür. Hızır As. zamanı aşarak geleceği görebilmiş, Hakkın iradesi ve isteği ile görevini yerine getirmiştir. Meleklerde olduğu gibi görevini yapmıştır görevini zahirde ve batında kendi nefs ve iradesi ile hareket etmeden gerçekleştirmiştir. Ayrıca bu sonuçlar sadece bir boyuta göre verilmiş cevaplardır. Zamansızlık ve mekansızlıkta yani Lamekan olarak tanımlanan yerde yaratılmış olan bir olgunun birden çok sonucu ve birbirine bağlı zincirleme reaksiyonları vardır. Sonuçların zamana yayılması mükemmel bir düzen içerisinde zuhur bulmaktadır. Tıpkı kelebek etkisi fenomeninde anlatıldığı gibi kelebeğin kanat çırpışları başka bir yerde kasırgaya neden olabilmektedir. Aslında bu fenomende de anlatılmak istenen budur.

Ledün ilmi öyle üzerinde çalışılıpta öğrenilebilecek bir ilim değildir. Özel programla gelen ruhlara nasip olan, vehbi bir ilim olan bu ilim de kişi nefs mertebelerini aşıp yaradanla bir olduğunda bu ilme vakıf olmaktadır. Yaradan Külli planın aşamalarını bu özel yüce ruhlar ile birlikte gerçekleştirir; belli bir bölge ya da tüm kainatın akışı bir anda değişebilir. Ledün ilmine sahip insanları görebilmek son derece zordur; insanlık tarihinde çok az kişiye nasip olmuştur. Ledün ilmi de parapsikolojik bir olgudur ve insanlığın hala çözemediği ve tam olarak çözülmesi imkansız bir okyanustur.

Parapsikolog.com Web Sitemiz Aracılığı İle İletişim Hattından Bize Ulaşabilir, Sorunlarınız ve Çözülmesini İstediğiniz Konular Hakkında Ön Bilgi Edinebilirsiniz.

Profesyonel Bakış Açısı İle Çözüm

Danıştığınız ve Çözüm Aradığınız Sorunlarınızı Profesyonel ve Uzman Bakış Açısıyla İnceleyerek Tüm Danışanlarımızı Bilgilendirmekteyiz.

Deneyim ve Tecrübelerimizden Yararlanmak

Tüm Danışanlarımıza Yaptığımız Seanslar Yılların Bilgi, Deneyim ve Tecrübesine Dayalı Olarak Binlerce Kişi Üzerinde Uygulanan ve Sonuç Alınan Uygulamaları ve Seansları İçermekte Olduğu İçin Çalışmalarımızı Bitirene Kadar Desteklerimiz Devam Etmektedir.

Güvenirlilik

Kişisel Tüm Bilgileriniz Korunarak 3. Kişilerle Asla Paylaşılmamaktadır.

FAALİYETLERİMİZ

Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimiz

Ruhsal Parapsikoloji Merkezi şimdiye kadar Türkiye'de kurulmuş Parapsikoloji ve Metafizik alanlarında en etkili ve yetkili kurumdur. Metafizik felsefi yönü olan çok derin bir ilimdir ve Parapsikoloji bu ilmi...

Bioenerji Eğitimi

Bioenerji Eğitimi

Günümüz dünyasında insanlarımız fiziksel, ruhsal, duygusal ve enerjetik birçok problem yaşamaktadırlar. Kişiler bu problemlerin birçoğunun sebebini bilememekte ve çözüm için ise bir arayış...

Frekans İlmi

Frekans İlmi

Günümüzde frekans kelimesini duymayan yoktur. Radyo frekansları, teknolojik cihazların frekans aralıkları, frekans ölçen cihazlar, internet vb çoğaltmak mümkündür. Peki ruhsal frekans nedir? Kadim...

İnsan, Şeytan ve Bioenerji

İnsan, Şeytan ve Bioenerji

İnsanın yaradılışı doğa ile iç içe bir yaradılış programıdır. Egosundan kurtulmuş insan doğa ile ve tüm yaradılanlarla bir bütün olabilir. Eşref-i Safilin frekansı aralığından Eşref-i Mahluk denilen...

Nefs Mertebeleri

Nefs Mertebeleri

Aydınlanma ve arınmaya götüren bütün öğretilerde bulunan nefs mertebeleri; Ruhsal Parapsikoloji Merkezi bünyesinde oluşturduğumuz Frekans İlmi ekolümüzün en temel...

Metapsişik Şifa

Metapsişik Şifa

Metapsişik terimi parapasikoloji terimi ortaya konulmadan önce duyu dışı algılar ile oluşan paranormal olayları araştırılması ile tanımlanmıştır. İnsanların 5 duyu ile algılanamayacak birçok yeteneği...

Ledün İlmi Parapsikoloji

Ledün İlmi Parapsikoloji

Sıradan zihni bir bakışla izah edilemeyen, dıştan görünenin, anlaşılanın, izah edilenin batıni yönüyle farklı karşılıkları olan batıni, parapsikolojik, ruhani bir ilim boyutudur. Ayrıca Yaradan’ın izniyle...

Parapsikoloji Nedir

Parapsikoloji Nedir

Parapsikoloji madde ötesini inceleyen ve kendi içinde ayrı bir disiplini olan ruhsal bir ilim ve bilim dalıdır. Maddesel alemin ötesinde ne varsa parapsikolojinin araştırma alanına girer. Sık sık bahsettiğimiz bioenerji de parapsikolojinin...

Ruhsal Parapsikoloji Merkezi; Parapsikoloji, Metafizik, Bioenerji ve Paranormal Olayları İnceleyen ve Araştıran İlim Merkezidir.

Parapsikolog 1

Parapsikolojik Çalışmalar Ruhsal Şifacılık

Parapsikolog 2

Frekans İlmi Bioenerji Eğitimleri ile Düşük Frekanslı Enerjilerden Kurtularak Frekansınızın Yükseltilmesi ile Bilinçli Farkındalık Kazanımı

Parapsikolog 3

ÇALIŞMALARIMIZ

- Metafizik Sıkıntılar
- Huzursuzluk ve Kaygılar
- Dikkat Dağınıklığı ve Odaklanma Problemleri
- Fiziksel ve Zihinsel Yorgunluklar
- Tarifsiz İçsel Sıkıntılar
- Bilinçaltı Negatif Kayıtları
- Enerjisel Problemler
- İş Hayatınızda Daha Başarılı Olmak
- Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu
- Sebebsiz İçsel Mutsuzluk Hali Yaşamak
- Aile, Çevre, Arkadaş İlişkilerinde Zorlanma
- Tekrar Eden Olumsuz Hayatsal Döngüleri Kıramamak
- Atalardan Gelen Negatif Etkilerin Hayatınızdan Temizlenmesi
- Evde yada Bir Yerde Yanlız Kalamamak, Asansöre Binememek
- Başınıza Gelen ve Hep Tekrar Eden Şerli Olaylar
- Aile İlişkilerinizdeki Bozulmaları İyileştirebilmek
- Metafizik, Bioenerji ile Aura Onarımı
- Bioenerji Eğitimi İnisiye Uyumlamaları

Metafizik ve Parapsikolojinin Gerçek Değeri

Negatif Enerji Büyü İlişkisi

Geçmeyen ve bir türlü çözüm bulamadığınız ağrılarınız mı var? Hayatınızda hep aynı kısır döngüleri mi yaşıyorsunuz? Sürekli tekrar eden ve tıpta çaresini bulamadığınız hastalıklarınız mı var? Eve geldiğinizde bir anda anlamsız bir şekilde eşinizle kavga mı ediyorsunuz? İş hayatınız artık cehenneme dönmüş gibi hissettiriyor mu? Kendinizle baş başa kalma problemleri mi yaşıyorsunuz?

Devamı...
Parapsikolojinin Hala Aktif ve Geçerli Olduğu Ülkeler

Parapsikolojinin Hala Aktif ve Geçerli Olduğu Ülkeler

Metafizik, parapsikoloji ve bioenerji bilindik anlamda farklı düzey ve boyutlarda kullanılmaktadır. Günümüzde halk arasında kullanılan bu ilimler ile rahmani boyutta kişisel tekamül, şifa, farkındalık üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Kişilerin bilinç düzeyi açıldıkça kendini ve Rab'bini tanıma...

Devamı...
Metafizik Uzmanı

Metafizik Uzmanı

Metafizik insanlığın en eski ilim ve bilim dalıdır. Ama ne yazık ki ülkemizde metafizik denilince akla ilk gelen şeyler cin, büyü, musallat ve cinci hocalar olmaktadır. Bu algı nasıl oluştu ve Türklerin en eski zamanlardan beri vakıf oldukları bu ilme nasıl bu kadar yabancı kalındı araştırılması ve üzerinde düşünülmesi gereken...

Devamı...